Výběrové řízení na jednatele Hokejového klubu Opava s.r.o.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA A HOKEJOVÝ KLUB OPAVA s.r.o.

  hledají kandidáta na pozici jednatel Hokejového klubu Opava s.r.o.

Sportovní výsledky nejsou tvořeny jen na sportovních kolbištích, ale čím dál více o úspěšnosti a neúspěšnosti klubu rozhoduje jeho management. Hokejový klub Opava s.r.o. (HKO) hledá odpovědného a spolehlivého jednatele sportovního klubu, který je vlastněn statutárním městem Opava, za účelem jeho dalšího rozvoje a rozšiřování členské základny mladých sportovců v oblasti ledních sportů.

                                  

Požadavky na osobu jednatele:

 • minimálně SŠ vzdělání
 • trestně právní bezúhonnost
 • organizační a komunikační schopnosti
 • zkušenost s vedením lidských zdrojů
 • kladný vztah k hokejovému sportu
 • zkušenosti s ekonomickým řízením korporace s ročním obratem min. 10 mil. výhodou
 • zkušenost s finančním plánováním v rámci vícezdrojového financování výhodou
 • zkušenost v práci /vedením sportovní organizace, klubu, sportovního oddílu výhodou

Odpovědnost zejména za:

 • aktivní spolupráci a komunikaci s většinovým vlastníkem klubu
 • strategické plánování klubu v součinnosti s většinovým vlastníkem a Hokejovým spolkem Opava z.s. s důrazem na fungování všech jeho složek (sportovní, organizační, finanční)
 • stabilní finanční zajištění klubu formou vícezdrojového financování včetně sponzorských kontraktů
 • finanční plánování a zajištění vnitřního kontrolního systému
 • stabilní a funkční organizační strukturu společnosti
 • vedení a plánování stabilního a kvalitního personálního zajištění klubu
 • zajištění správy zimního stadionu včetně jeho zázemí
 • plánování akcí a soutěží ČSLH
 • aktivní spolupráci s Hokejovým spolkem Opava z.s.
 • aktivní spolupráci, udržování a rozvoj vztahů s partnery a spolupracujícími subjekty
 • marketing klubu a komunikace s médii

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení s možností výkonnostních bonusů
 • možnost seberealizace a profesního růstu
 • práci v širším týmu včetně vedení města Opavy a spolupracujících subjektů
 • stabilní prostředí obchodní společnosti zřízené Statutárním městem Opava
 • zázemí opavského zimního stadionu ve správě města

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení a titul kandidáta • datum a místo narození • státní příslušnost • místo trvalého pobytu • kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu • datum a podpis kandidáta.

Požadované doklady:

 • profesní životopis
 • motivační dopis k výkonu jednatele hokejového klubu 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu i vysvědčení o státní zkoušce)
 • doklady prokazující další odborné znalosti a dovednosti uchazeče
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • vlastní vize funkčního vedení HKO s.r.o. po stránce sportovní, organizační a finanční. Dokument bude v rozsahu maximálně 5 normostran.

Přihlášku s výše uvedenými požadovanými doklady zasílejte na e-mailovou adresu pavlina.majdanicsova@opava-city.cz nebo odevzdejte osobně v podatelně Magistrátu města Opavy na adrese: Magistrát města Opavy, oddělení personální a mzdové, Horní náměstí 69, 746 01, Opava.

Na obálku uveďte: “Neotvírat, jednatel Hokejový klub Opava s.r.o.“

Datum ukončení příjmu přihlášek: doručit nejpozději 31. 7. 2019 do 17.00 hodin

Předpokládaný nástup: dohodou

Informace o zpracování osobních údajů: Statutární město Opava, sídlo Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Zprávy