Pusté Jakartice

Podzimní úklid 2015 v Malých Hošticích a v Pustých Jakarticích

Zastupitelstvo obce Malé Hoštice dalo v průběhu roku 2007 zelenou přípravámvšem potřebným činnostem předcházejícím samotné rekonstrukci naší kapličky. V této době již probíhala intenzívní jednání mezi zástupci obce, města Opavy a Kateřinské zemědělské a.s.

Aby toho slavení nebylo v Pustých Jakarticích málo, probíhá každoročně na konci srpna v odpoledních hodinách akce s názvem Knybajtelfest. Jedná se o přátelské posezení našich občanů na zahrádce Hostince U Agáty, kdy každá rodina pohostí své sousedy oblíbenou pochoutkou.

Naše generace si plně uvědomuje jakými útrapami museli projít naši předkové, kteří bojovali, nebo se stali oběťmi druhé světové války, největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Právě těmto, mnohdy bezejmenným hrdinům je věnován náš památník.

Letošní film nesl název "Řeknem si to příští léto". Stejně jako ty předešlé, s humorem zobrazuje každodenní příhody ze života obyvatel naší obce. Scénař, režii, produkci a jednu z rolí si opět vzal na starost Karel Kopperberg, ale o ostatní se už postarali další naší občané.

První zmínka o Pustých Jakarticích je v listině Přemysla Otakara II. z roku 1270 (latinsky jako Minus Ekhartowitz), kdy zde ležící osada patřila k majetku velehradského kláštera na Opavsku. V té době se ovšem nejmenovaly Pusté, nýbrž Malé Jakartice.

Strana 1