Zprávy

Od nového roku dojde ke změně v platbě poplatků za komunální odpad. Ta vychází vstříc rodinám s dětmi. Zatímco doposud byly od poplatku osvobozeny pouze děti do tří let, nově se tato úleva bude týkat všech nezletilých.

o místní poplatku za provozování systému nakládání s komunálním odpadem

Obecní úřady obcí Velké Hoštice, Malé Hoštice, Chlebičov a farnost Velké Hoštice Vás srdečně zvou v neděli 26. 12. 2017 v 16 hodin na vánoční koncert

Společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech provádět na území naší obce vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřování.

Vážení spoluobčané, hezké odpoledne, srdečně Vás všechny zveme v neděli 3. prosince na obecní úřad, kde od 15 hodin bude probíhat adventní koncert skupiny Okteto s možností zpívání společných koled formou karaoke.

pozvánka na 27. zasedání ZMO, které se uskuteční dne 11. 12.

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 38