Zprávy

Statutární město Opava si v rámci letošního roku připomene události významných osmičkových roků, především pak rok 1918, kdy vznikla Československá republika. Výročí připomene řada akcí.

Také letos rádi přivítáme především prodejce regionálních potravin a výrobků na opavských farmářských trzích. Startují 11. dubna a poběží ve středy, pátky a soboty až do listopadu. Zájemci o prodej mohou vyplnit krátký dotazník, organizátoři se jim poté ozvou.

Myslivecký spolek "Angelika" Chlebičov pořádá dne 14.7.2018 tradiční setkání s veřejností-myslivecký den .

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice všech barev před snůškou, rozkrmená káčata, rozkrmená husokáčata, rozkrmená housata, brojlerová kuřátka, krmné směsi, vitamíny a doplňky pr

Farma Gazda Bohumín bude prodávat: nosné kuřice před snůškou, káčata, husokáčata mulard, housata, brojlerová kuřata, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 46