Zprávy

Město pracovalo na projektu Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava. Ta stanovuje mimo jiné problémy krajiny a navrhuje rámcová opatření ke snižování ohrožení a předcházení rizikům.

Opava se i letos zapojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility, která se bude konat od 16. do 22. září. Cílem je podpořit používání a kombinování různých druhů dopravy pro přepravu jak cestujících, tak i zboží.

Poslední řádné jednání zastupitelů v tomto volebním období se uskuteční v pondělí 17. září 2018 od 9 v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Od 13 hodin dostanou prostor občané.

Připravovaný rozpočet státního fondu dopravy příští rok i nadále počítá s penězi na dopravní stavby v západní části kraje, a to včetně Severního obchvatu Opavy či prodloužené Rudné.

V pondělí 3. září se školní budovy opět zaplnily dětmi. Úplně poprvé jich v celkem 15 školách zřizovaných městem Opavou usedlo do lavic 530, tedy zhruba stejně jako loni, kdy jich bylo 533.

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 1 volný byt 1+1 v městském domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 8. října 2018. O výsledku vás budeme informovat na webu města.

Kola, helmy či náhradní díly je možné přinést v rámci sbírky Kola pro Afriku, která se uskuteční v pondělí 17. září. Dary se budou shromažďovat v době od 9 do 11.30 a od 14 do 17 hodin u vstupu do bývalých Dukelských kasáren.

V nejvyšším patře penzionu Seniorcentra na Rolnické ulici začne v září fungovat nový domov pro seniory nad 65 let, kteří vyžadují celodenní péči. Rekonstrukce objektu vyšla město, které je zřizovatelem služby, na 12 milionů korun.

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 51