Město doplácí na odpad, chce proto navýšit poplatek

Město chystá změnu v platbě poplatku za komunální odpad. Ten by měl vzrůst z 495 na 660 korun na osobu. I nadále přitom nabídne úlevu rodinám s dětmi, které jsou až do 18 let od poplatku osvobozeny.

Návrh na zvýšení sazby reflektuje na skutečné náklady, které město každoročně na systém nakládání s komunálním odpadem vynaloží.  Jeho provozování vyžaduje finanční výdaje nejen na svoz komunálního odpadu, ale i jeho vytříděných složek a jejich dotřídění na třídicí lince, odvoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu či provoz sběrných míst.  „Reálná částka, kterou by měl každý Opavan za tyto služby zaplatit, vychází na 891 korun. Město tedy bude i při zvýšení ceny stále celý systém značnou sumou dotovat ze svého rozpočtu,“ vysvětlil primátor města Tomáš Navrátil.  Částka, která je skutečně vynakládaná, navíc ještě vzroste o položku za svoz a zpracování odpadu biologického, který byl zaveden teprve v závěru loňského roku a náklady za jeden kalendářní rok tak budou známy až k 31. prosinci 2019.

Zvýšení platby přinese do městské kasy ročně zhruba 7,5 milionu korun. Novou výší poplatku se Opava přiblíží k městům Přerov, Olomouc, Prostějov, České Budějovice či Cheb, kde se částka 600 a více korun platí již několik let.

Novou vyhlášku o komunálním odpadu, jejíž součástí je i stanovení výše polatku, budou schvalovat 4. prosince radní, definitivně o ní rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 16. prosince.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí  

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Zprávy