Informace k biopopelnicím

Informace z životního prostředí MMO:
První bionádoby obdržíme začátkem září. Všechny nádoby budou přechodně umístěny ve skladu. Postupně budou dodávány na jednotlivé městské části v počtu podle přijatých žádostí, obdobně, jak tomu bylo v případě kompostérů. Společně s nádobami MČ obdrží jmenný seznam žadatelů, na kterém žadatelé převzetí nádoby potvrdí podpisem.
Žádosti je možné v současné době stále přijímat. Předpokládám, že konečný seznam vytvoříme začátkem září. Samozřejmě je možné žádosti přijímat i po tomto termínu, ale nádoby budou dodány až v dalším kole, tedy po vydání nádob žadatelům, kteří již o nádoby požádali dříve.
V této chvíli neznám konkrétní termín, kdy budou nádoby dodávány do jednotlivých městských částí, ale určitě tuto informaci obdržíte v dostatečném předstihu. 
S přáním pěkného dne
Ing. Marie Vavrečková

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Novinky
Odebírat RSS kategorie Zprávy