Hlášení ze dne 9. a 11. 4. 2018

Vážení spoluobčané, hezké odpoledne,

ve středu 11. 4. v 17 hodin bude probíhat přednáška pro veřejnost k bioodpadům. Posluchači budou seznámeni s tím, proč je důležité odpady třídit, proč by žádné využitelné odpady neměly končit na skládce. Podrobně budou rozebrány především bioodpady – co je bioodpad, co do bioodpadu patří a co ne, co se s ním děje na skládce a jaké jsou možnosti zpracování a jeho využití. Také se bude přednášet o kompostu, jakou důležitou úlohu hraje v zemědělství. Dále se dozvíte o svozu bioodpadu na našem území. Na tuto přednášku jste všichni zváni.

Ve čtvrtek 12. 4. ve 14 hodin budou přistavěny kontejnery k jarnímu úklidu. Budou rozmístěné u vlakového nádraží, u hasičské zbrojnice a na ulici Cihelní u restaurace. Do kontejnerů patří shrabky ze zahrady, větve, listí.

V pondělí 16. 4. bude firma 3M KOMINICTVÍ v naší obci provádět kontrolu a čištění komínů dle platné vyhlášky. Objednávat se je možné na telefonním čísle 777 997 338. Detailní informace distribuované firmou jste nalezli v minulých dnech ve Vašich poštovních schránkách.

Starostka městské části Malé Hoštice svolává na 17. dubna v 16.30 hodin zasedání zastupitelstva v Malých Hošticích. Pozvánky na zasedání jsou vyvěšené ve vývěskách, webových a facebookových stránkách obce.

Dále bychom chtěli připomenout, že do konce měsíce března byla povinnost uhradit poplatky za psy. Kdo nemá tento poplatek ještě uhrazený, tak může učinit během měsíce dubna na úřadu městské části nebo na pokladně magistrátu města Opavy, na Horním náměstí.

Opakuji hlášení.

Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Novinky
Odebírat RSS kategorie Zprávy