Dárcovství krve zachraňuje životy

Téměř osm desítek dobrovolných dárců krve bylo 10. prosince oceněno v aule opavské Církevní konzervatoře. Čerství držitelé Zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů či Zlatého kříže ČČK 3. třídy za dvojnásobný počet si vyslechli slova díků mimo jiné i z úst primátora Tomáše Navrátila. "Díky vám se každý rok podaří zachránit spoustu našich spoluobčanů, kteří potřebují kvůli úrazu či nemoci cizí krev. Za váš ušlechtilý čin vám jménem našeho města moc děkuji," řekl během slavnostního aktu.

Dárce krve oceňuje město Opava na základě návrhu Oblastního spolku Českého červeného kříže již od roku 2006. Všem dobrovolníkům zasílá také finanční odměnu, podle počtu odběrů tisíc, dva či tři tisíce korun.

Krev je stále i v této moderní době nenahraditelná tekutina, kterou nelze uměle vyrobit. Celosvětově je jí stále nedostatek a proto transfúzní centra a nemocnice vždy přivítají nové dárce. Tím se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let. Veškeré informace k podmínkám pro darování krve lze najít na webových stránkách Slezské nemocnice Opava.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Více fotografií na facebooku města

 

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Zprávy