Budoucí prvňáčci půjdou k zápisu

Zápis do 1. tříd opavských základních škol proběhne ve čtvrtek 4. a v pátek 5. dubna, vždy od 14 do 18 hodin. Některé zápisy se uskuteční na odloučených pracovištích. Pokud tedy budete chtít zapsat svou ratolest do ZŠ Ilji Hurníka, tak se dostavte do budovy na Pekařské ulici č. 77, ZŠ Opava-Kylešovice bude zápis pořádat na pracovišti Na Pomezí 50, ZŠ Mařádkova v budově na ulici Mařádkova 9 i pro odloučené pracoviště Krnovská 101 a ZŠ T. G. M. v prostorách školy na Mírové 35. Zápis do ZŠ Nový svět se uskuteční v budově Slezského gymnázia na Komenského 11. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte.

Ve čtvrtek 4. dubna v době od 13 do 16.30 hodin proběhne zápis žáků k povinné školní docházce na Základní škole pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Jako škola zaměřená na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí komplexní odbornou péči žákům s tělesným postižením, souběžným postižením více vadami a žákům s autismem. Přijetí je vázáno na doporučení školského poradenského zařízení. Při odkladu školní docházky se dokládá také doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Více informací získáte na telefonu 553 610 775, e-mailu: tomovav@skolaprotp.cz nebo webu www.skolaprotp.cz.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Zprávy